мъглив

мъглив
прил. - мъгляв, облачен, тъмен, мрачен, непрозрачен
прил. - несигурен, забъркан, неясен, непонятен, неразбираем, като в мъгла, неизвестен, неточен, разбъркан, неопределен, смътен
прил. - съмнителен
прил. - влажен, студен, мразовит
прил. - матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, сив
прил. - заоблачен, безформен
прил. - пребулен, опушен
прил. - парообразен, във вид на пара, парен
прил. - подобен на пара, замъглен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • без блясък — словосъч. матов, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • безформен — прил. неоформен, неочертан, неправилен, аморфен, нестроен, сплескан, смачкан, безобразен, крив, разкривен, изкривен, раздърпан, грозен, чудовищен прил. мъглив, облачен, заоблачен …   Български синонимен речник

  • влажен — прил. мокър, воден, воднист, намокрен, напоен прил. дъжделив, мъглив прил. сълзлив, насълзен прил. студен, мразовит прил. суров, неизсъхнал, неотлежал, недопечен, необработен, неощавен …   Български синонимен речник

  • във вид на пара — словосъч. парообразен, парен, мъглив …   Български синонимен речник

  • загасващ — гл. матов, без блясък, слаб, мъждукащ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • замъглен — прил. заоблачен, забулен, затъмнен, помътен, помътнен, замътен, непрозрачен, тъмен, мътен прил. скрит, прикрит прил. неясен, неразбран, неопределен, таен, неразбираем, неузнаваем, замотан прил. димен, задимен, запушен, опушен, пушещ, димящ прил.… …   Български синонимен речник

  • заоблачен — прил. мъглив, облачен, безформен …   Български синонимен речник

  • матов — прил. мътен, тъмен, непрозрачен, непрогледен прил. блед, бледен прил. без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • мразовит — прил. студен, леден, ветровит прил. влажен, мъглив …   Български синонимен речник

  • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”